Loading... 

Gia hạn lưu trú

Học viên sau khi nhập cảnh lần đầu được nhận thời gian lưu trú 6 tháng.

Trước khi hết thời hạn lưu trú học viên chuẩn bị thủ tục theo thông báo của Văn phòng để gia hạn.

Việc gia hạn lưu trú sau khi quá thời hạn theo quy định hoặc địa chỉ nơi hiện tại khác với địa chỉ đăng ký sẽ bị phạt tiền.

Gia hạn lưu trú bị hạn chế dựa theo điểm chuyên cần của học kỳ trước.

         - Điểm chuyên cần dưới 70% lần 1: Nộp bản tường trình và số dư ngân hàng.

         - Điểm chuyên cần dưới 70% lần 2: Hạn chế gia hạn (Yêu cầu về nước).

         - Điểm chuyên cần dưới 50% lần 1: Hạn chế gia hạn (Yêu cầu về nước).