Loading... 

Bảo hiểm

※ Theo quy định quản lý du học sinh, nhất định du học sinh phải đăng ký bảo hiểm, với trường hợp không đăng ký bảo hiểm nhà trường không chịu trách nhiệm.

    - Thông tin chi trả: tử vong, tàn tật, phí nhập viện, phí điều trị ngoại trú, đơn thuốc.

Thời hạnPhí
6 months70,000 WON
1 year130,000 WON