Loading... 

Học bổng

Dựa theo kết quả tổng kết của mỗi lớp vào cuối học kỳ nhà trường cấp 12,000won và 80,000w cho bạn có kết quả cao nhất và nhì lớp.

Trường hợp sinh viên trao đổi, không được tính ở Học kỳ xuân và thu đã được miễn Học phí.