Loading... 

Lịch sử quá trình thành lập

2013. 5∼hiện tại
Mở viện giáo dục đa văn hóa( được sự hỗ trợ của viện giáo dục thành phố Daejeon)

2012. 12
Chuyển địa điểm tới khu Global campus (Trước là trường học quốc tế Daejeon: TCIS)

2011. 9
Chuyển đổi trung tâm tiếng Hàn từ cơ quan phụ thuộc thành trung tâm kết giao và đối ngoại

2007. 8
Giao lưu trao đổi tiếng Hàn, xã hội Hàn với trường Đại học Dongyang của Nhật Bản

2006. 9∼12
Được bầu chọn là ‘Cơ quan kết nối, xây dựng mạng lưới đào tạo tiếng Hàn cho người di trú trong nước’ (bởi Tổ chức toàn cầu hóa tiếng Hàn)

2006. 5∼hiện tại
Giáo dục ủy thác tiếng Hàn - DLI(Defense e Institute Foreign Language Center)Languag

2005. 10∼2007
Là cơ quan giáo dục đào tạo ủy thác tiếng Hàn với đối tượng là sinh viên thuộc vùng trung tâm Asia

2003. 10∼hiện tại
Đăng cai tổ chức Hội thi nói- viết tiếng Hàn dành cho người nước ngoài trên toàn quốc (Với sự tham gia của trên 250 người thuộc 25 quốc gia hàng năm)

2003. 2∼hiện tại
Đến năm 2014, Khóa đào tạo giáo viên tiếng Hàn đào tạo được hơn 847 giáo viên

2003. 2∼hiện tại
Hàng năm có hơn 550 sinh viên thuộc 25 quốc gia được tốt nghiệp( Khóa học tiếng Hàn, tu nghiệp Đại học kết nghĩa anh em, Giáo dục đào tạo ủy thác DLI)

2003. 1∼hiện tại
Khóa đào tạo giáo viên dạy tiếng Hàn (4 kì/năm)

2002. 9∼hiện tại
Mở các khóa học chính quy, khóa học cấp tốc, khóa học đặc biệt, khóa luyện thi TOPIK

2002.10.09
Thành lập Trung tâm tiếng Hàn thuộc một bộ phận của viện tìm kiếm tài năng, Đại học Hannam
Giáo sư Kangjeong-hee nhậm chức hiệu trưởng trung tâm Hàn ngữ thời kì đầu

2000 ∼ hiện tại
Mở chương trình giao lưu trao đổi tiếng Hàn, văn hóa Hàn với trường Đại học Quốc tế Okinawa(2000∼) / Đại học Nanzan(2001∼)/ Đại học Gwandong(2007∼), Đại học nữ Môcca(2010∼), Đại học Quốc tế Jawosiah- Đại học Jawosiah(2013∼)

1999 ∼ hiện tại
Thực thi giáo dục ủy thác Đại học 3 quân (Không quân, Hải quân, Lục quân)

1998
Thực thi chương trình học tiếng Hàn (Korean Language &Studies Program)

1985
Thực thi chương trình học tiếng Hàn(Korean Studies Program)

 • Năm
 • Lịch sử quá trình
 • Năm

  1985
 • Lịch sử quá trình

  Thực thi chương trình học tiếng Hàn(Korean Studies Program)
 • Năm

  1998
 • Lịch sử quá trình

  Thực thi chương trình học tiếng Hàn (Korean Language &Studies Program)
 • Năm

  1999 ~ hiện tại
 • Lịch sử quá trình

  Thực thi giáo dục ủy thác Đại học 3 quân (Không quân, Hải quân, Lục quân)
 • Năm

  2000 ∼ hiện tại
 • Lịch sử quá trình

  Mở chương trình giao lưu trao đổi tiếng Hàn, văn hóa Hàn với trường Đại học Quốc tế Okinawa(2000∼) / Đại học Nanzan(2001∼)/ Đại học Gwandong(2007∼), Đại học nữ Môcca(2010∼), Đại học Quốc tế Jawosiah- Đại học Jawosiah(2013∼)
 • Năm

  2002. 9 ∼ hiện tại
 • Lịch sử quá trình

  Mở các khóa học chính quy, khóa học cấp tốc, khóa học đặc biệt, khóa luyện thi TOPIK
 • Năm

  2002. 10. 9
 • Lịch sử quá trình

  Thành lập Trung tâm tiếng Hàn thuộc một bộ phận của viện tìm kiếm tài năng, Đại học Hannam
 • Năm

  2002. 10. 9
 • Lịch sử quá trình

  Giáo sư Kangjeong-hee nhậm chức hiệu trưởng trung tâm Hàn ngữ thời kì đầu
 • Năm

  2003. 1 ∼ hiện tại
 • Lịch sử quá trình

  Khóa đào tạo giáo viên dạy tiếng Hàn (4 kì/năm)
 • Năm

  2003. 2 ∼ hiện tại
 • Lịch sử quá trình

  Đến năm 2014, Khóa đào tạo giáo viên tiếng Hàn đào tạo được hơn 847 giáo viên
 • Năm

  2003. 2 ∼ hiện tại
 • Lịch sử quá trình

  Hàng năm có hơn 550 sinh viên thuộc 25 quốc gia được tốt nghiệp( Khóa học tiếng Hàn, tu nghiệp Đại học kết nghĩa anh em, Giáo dục đào tạo ủy thác DLI)
 • Năm

  2003. 10 ∼ hiện tại
 • Lịch sử quá trình

  Đăng cai tổ chức Hội thi nói- viết tiếng Hàn dành cho người nước ngoài trên toàn quốc (Với sự tham gia của trên 250 người thuộc 25 quốc gia hàng năm)
 • Năm

  2005. 10 ∼ 2007
 • Lịch sử quá trình

  Là cơ quan giáo dục đào tạo ủy thác tiếng Hàn với đối tượng là sinh viên thuộc vùng trung tâm Asia
 • Năm

  2006. 5 ∼ hiện tại
 • Lịch sử quá trình

  Giáo dục ủy thác tiếng Hàn - DLI(Defense e Institute Foreign Language Center)Languag
 • Năm

  2006. 9 ∼ 12
 • Lịch sử quá trình

  Được bầu chọn là ‘Cơ quan kết nối, xây dựng mạng lưới đào tạo tiếng Hàn cho người di trú trong nước’ (bởi Tổ chức toàn cầu hóa tiếng Hàn)
 • Năm

  2007. 8
 • Lịch sử quá trình

  Giao lưu trao đổi tiếng Hàn, xã hội Hàn với trường Đại học Dongyang của Nhật Bản
 • Năm

  2011. 9
 • Lịch sử quá trình

  Chuyển đổi trung tâm tiếng Hàn từ cơ quan phụ thuộc thành trung tâm kết giao và đối ngoại
 • Năm

  2012. 12
 • Lịch sử quá trình

  Chuyển địa điểm tới khu Global campus (Trước là trường học quốc tế Daejeon: TCIS)
 • Năm

  2013. 5 ∼ hiện tại
 • Lịch sử quá trình

  Mở viện giáo dục đa văn hóa( được sự hỗ trợ của viện giáo dục thành phố Daejeon)