Loading... 

Bộ phận văn phòng

 • Họ tên
 • Chức vị(Chức trách)
 • Số điện thoại
 • E-mail
 • Họ tên

  Lee Sung Hoo
 • Chức vị(Chức trách)

  Viện trưởng
 • Số điện thoại

  042.629.8345
 • E-mail

  slee@hnu.kr
 • Họ tên

  Choi Wook
 • Chức vị(Chức trách)

  Hành chính
 • Số điện thoại

  042.629.8147
 • E-mail

  cuixu79@hnu.kr
 • Họ tên

  Lee Ki Jong
 • Chức vị(Chức trách)

  Ủy viên chuyên ngành
 • Số điện thoại

  042.629.8148
 • E-mail

  yamuajong@hanmail.net
 • Họ tên

  Jang Shu Jin
 • Chức vị(Chức trách)

  Hành chính
 • Số điện thoại

  042.629.8346
 • E-mail

  cklks@hnu.kr