Loading... 

Tìm đường

Trường Đại học Hannam thuộc Daejeon- nơi giao thông thuận tiện, hơn thế nữa trường nằm tại trung tâm thành phố Daejeon.
Từ bến tàu Daejeon

Đi xe bus 314 trước bến tàu rồi xuống tại bến ‘trường Đại học Hannam’, hoặc có thể đi taxi tại bến tàu Daejeon. (Thời gian: 10~20 phút, tiền taxi: khoảng 4000won)Từ bến xe Daejeon

Đi xe bus 105 trước bến xe rồi xuống tại bến ‘trường Đại học Hannam’, hoặc có thể đi taxi tại bến xe Daejeon. (Thời gian: khoảng 10 phút, tiền taxi: khoảng 3000won)