Loading... 

Lịch trình khóa học

Nâng cao hiệu quả học tập với hệ 4 học kì chính/1 năm.

Thực hiện đào tạo tiếng Hàn theo từng trình độ năng lực của học sinh thông qua các kì thi phân lớp được tổ chức nghiêm khắc vào mỗi học kì.

Đào tạo theo tiêu chuẩn ( tăng thêm một bậc TOPIK với mỗi 200 giờ học).

Nâng cao năng lực tiếng Hàn thông qua các kì thi và đánh giá thực hành một cách đa dạng.

Khắc phục nhược điểm năng lực của bạn thông qua các cuộc tư vấn không định kì.

Để lên lớp học sinh buộc phải đạt thành tích học tập bình quân trên 70 điểm và tham gia trên 80% số tiết học.

Lịch trình khóa học chính quy

 • Học
 • Hạn nộp hồ sơ
 • Hạn nộp học phí
 • Thi xếp lớp
 • Khai giảng
 • Kết thúc
 • kỳHọc

  Học kỳ xuân
 • Hạn nộp hồ sơ

 • Hạn nộp học phí

 • Thi xếp lớp

  2020.04.08
 • Khai giảng

  2020.04.13.
 • Kết thúc

  2020.06.23
 • Học

  Học kỳ hè
 • Hạn nhận và chốt nhận hồ sơ đối với sinh viên mới.

  2020.05.03.
 • Hạn nhận và chốt nhận(nộp tiền học phí)

  2020.05.17
 • Kỳ thi phân lớp

  2020.06.29/
 • Khai giảng

  2020.07.01.
 • Tổng kết

  2020.08.27
 • Học

  Học kỳ thu
 • Hạn nhận và chốt nhận hồ sơ đối với sinh viên mới.

  2020.07.03.
 • Hạn nhận và chốt nhận(nộp tiền học phí)

  2020.07.17.
 • Kỳ thi phân lớp

  2020.09.01/02
 • Khai giảng

 • Tổng kết

 • Học

  Học kỳ đông
 • Hạn nhận và chốt nhận hồ sơ đối với sinh viên mới.

 • Hạn nhận và chốt nhận(nộp tiền học phí)

 • Kỳ thi phân lớp

 • Khai giảng

 • Tổng kết