Loading... 

Khóa học TOPIK

Đối tượng

- Học sinh có ý định tham gia kì thi năng lực tiếng Hàn(TOPIK)

- Tu nghiệp sinh có mục tiêu đạt TOPIK(cấp 3~4)

Chương trình giảng dạy

- 4∼5lần/ 1 năm (trước kì thi TOPIK 1 tháng)

- Thứ 2, 3, 5 hàng tuần × 3 giờ buổi tối (19:00∼21:30)× 4 tuần, tổng 36 giờ

- Giải, phân tích đề thi TOPIK và tổng hợp các ngữ pháp trọng tâm

- Thực hiện 2 kì thi thử TOPIK

Lịch trình đào tạo

- Mở các khóa học TOPIK dựa theo lịch thi TOPIK

Học phí

180.000won