Loading... 

Học phí

Tuition

 • 종 료

  Phí đăng ký
 • 기 간

  1 lần
 • 금 액

  70,000 won
 • 종 료

  Học phí
 • 기 간

  4 học kỳ (1 năm)
 • 금 액

  4,800,000 won
 • 종 료

  Phí ký túc xá
 • 기 간

  2 học kỳ (6 tháng)
 • 금 액

  780,000 won
 • 종 료

  Phí bảo hiểm
 • 기 간

  1 năm
 • 금 액

  130,000 won
 • 종 료

  Tổng
 • 기 간

 • 금 액

  5,780,000 won
Bắt buộc đăng ký theo từng hạng mục trên.
Trường hợp có gia đình sống tại Daejeon có thể miễn việc đăng ký ở ký túc xá.
Đối tượng được miễn hoặc giảm học phí.
 • Thứ tự
 • Đối tượng
 • Khóa học
 • Tỷ lệ giảm
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sinh viên trao đổi của trường kết nghĩa
  • Sinh viên hệ đại học của trường
  • Sinh viên hai chuyên ngành 2+2 của trường kết nghĩa
  • Khóa học tiếng Hàn
  • Miễn Phí đăng ký, Học phí - Học kỳ xuân, thu
  • Miễn Phí đăng ký/ Giảm 50% Học phí - Học kỳ hè, đông
  • Miễn Phí đăng ký/ Giảm 50% Học phí
  • Giảm 20% Học phí