Loading... 

공지사항

[한국어교육원] 신입생 기숙사 보증금 납부 안내

작성일 2022-11-21 15:10

작성자 구본경

조회수 563

2022-겨울학기 신입생부터 기숙사 보증금 납부가 의무사항입니다
입금 계좌와 입금 방법은 입국 후 간단한 안내문을 제공할 예정이며,  자세한 내용은 아래 사항을 참고해주시기 바랍니다

From 2022-Winter semester, It is mandatory  to pay the dormitory deposit
When you arrrive at the school, We'll provide a document with deposit account and method
Please refer to the detailed inforamtion below

Học sinh mới của kỳ mùa đông 2022 yêu cầu phải đóng tiền cọc ký túc xá
Số tài khoản ngân hàng và cách đóng tiền, sau khi nhập cảnh sẽ được thông báo, cụ thể xin tham khảo nội dung sau

기숙사 보즘금 납부 안내문.png