Loading... 

포토갤러리

2023 부활절 계란 나누기 행사

작성일 2023-04-10 17:44

작성자 구본경

조회수 1863

한남대학교는 부활절을 기념해 4월 10일(월) 학생들에게 ‘부활절 계란 나누기’ 행사를 진행했다.
Đề kỷ niệm Lễ Phục sinh thứ 2 ngày 10 tháng 4, trường Đại học Hannam đã tổ chức sự kiện "Phát trứng Phục sinh"
Hannam University held an event "giving eggs at Ester" for students  to commemorate Easter on April 10(Mon).
부활절1.jpg
부활절2.jpg