Loading... 

Giới thiệu khóa học

Thời gian học

 • Một học kỳ gồm 10 tuần với tổng thời gian 200 giờ.
 • Một tuần 5 buổi từ thứ 2 đến thứ 5, mỗi buổi học 4 tiếng.
 • Lớp học sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều.

  ※ Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19, giờ học có thể thay đổi.

Vui lòng duyệt và kiểm tra trái phải.

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4
09:00 ~ 09:50 10:00 ~ 10:50 11:00 ~ 11:50 12:00 ~ 12:50

Chương trình giảng dạy

Từng cấp độ

스크롤하여 좌우를 확인해 주세요.

Sơ cấp Trung cấp Cao cấp
Cấp 1~2 Cấp 3~4 Cấp 5 trở lên ~

(Có 3 cấp bậc được chia theo năng lực của học sinh từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp)

Mục tiêu giảng dạy và nội dung học tập theo từng cấp độ

스크롤하여 좌우를 확인해 주세요.

Cấp Mục tiêu giảng dạy và nội dung học tập
Cấp 1 Mục tiêu giảng dạy
 • Có thể phát âm và đọc được tiếng Hàn.
 • Biết từ vựng, ngữ pháp cơ bản có khả năng giao tiếp ở mức cơ bản.
Nội dung học tập
 • Đọc, viết và hiểu nguyên tắc của phụ âm, nguyên âm tiếng Hàn.
 • Học cấu trúc câu cơ bản, hiểu và nói những câu ngắn.
 • Học các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, như chào hỏi, giới thiệu bản thân, mua hàng và đặt hàng.
Cấp 2 Mục tiêu giảng dạy
 • Có thể giao tiếp những kiến ​​thức cơ bản cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.
 • Có thể sử dụng kính ngữ, thân mật, bình thường hoặc trân trọng tùy theo tình huống đàm thoại.
Nội dung học tập
 • Hỏi và trả lời các câu hỏi về các chủ đề quen thuộc như gia đình, sở thích, thể thao, các mùa và du lịch.
 • Có thể sử dụng các tình huống nơi công cộng như bưu điện và ngân hàng.
 • Đọc và viết hướng dẫn, lời mời, nhật ký, văn bản cuộc sống hàng ngày v.v.
Cấp 3 Mục tiêu giảng dạy
 • Có thể giao tiếng tốt được hầu hết các hoạt động xã hội hằng ngày.
 • Có thể hiểu được những cuộc hội thoại trong những ngữ cảnh tương đối phức tạp với nhiều chủ đề khác nhau, có thể nêu ra được ý kiến của bản thân về nội dung chủ đề đó.
Nội dung học tập
 • Học các kỹ năng và cách diễn đạt ngôn ngữ về các chủ đề khác nhau như di chuyển, lời khuyên, giải quyết vấn đề, kinh nghiệm và lối sống cũng như trình bày ý kiến ​​của bản thân.
 • Đọc và viết văn bản hoặc bài luận bao gồm nhiều hơn một đoạn văn.
Cấp 4 Mục tiêu giảng dạy
 • Có khả năng giao tiếp ở trình độ tương đương với đại học.
 • Có thể bày tỏ suy nghĩ của bản thân về chủ đề quen thuộc trong xã hội.
Nội dung học tập
 • Học các kỹ năng và cách diễn đạt ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp về các chủ đề như học thuật, nghề nghiệp, văn hóa và sức khỏe, đồng thời thu nhận kiến ​​thức về xã hội và văn hóa Hàn Quốc.
 • Đọc và hiểu các văn bản về xã hội, văn hóa, khoa học và lịch sử.
Cấp 5 trở lên Mục tiêu giảng dạy
 • Có thể giao tiếp thành thạo với người Hàn Quốc và tiếp thu kiến ​​thức về xã hội và văn hóa Hàn Quốc.
 • Có thể hiểu các tình huống diễn thuyết trong học thuật, chuyên môn và diễn đạt hoặc viết lên ý kiến ​​của bản thân.
Nội dung học tập
 • Học các kỹ năng và cách diễn đạt ngôn ngữ cần thiết để tham gia vào các giảng đường đại học và hoặc ở môi trường công ty.
 • Hiểu nhiều tài liệu về các chủ đề như nhân văn, xã hội, khoa học và công nghệ, nghệ thuật và trình bày ý kiến ​​bản thân hoặc thảo luận nhóm.