Loading... 

Bảo hiểm

Bảo hiểm

  • Theo quy định quản lý sinh viên người nước ngoài, mọi du học sinh phải tham gia bảo hiểm, nhà trường không chịu trách nhiệm với trường hợp không đăng ký bảo hiểm.
  • Theo quy định du học sinh sau 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh đến Hàn phải tham gia bảo hiểm y tế quốc dân, có thể đóng phí bằng tài khoản ảo được gửi trong giấy thông báo về địa chỉ nhà hoặc đóng bằng cách đăng ký chuyển tự động.
  • Nội dung chi trả : tử vong, tàn tật, phí nhập viện, phí điều trị ngoại trú, đơn thuốc
  • Thời hạn tham gia : 1 năm 6 tháng (116,000won)