Loading... 

Học bổng

Học bổng

  • Dựa theo kết quả tổng kết của mỗi lớp vào cuối học kỳ được nhận 150,000won/100,000won/50,000won cho bạn có kết quả cao nhất/nhì/ba.
  • Trường hợp sinh viên trao đổi, không được tính ở học kỳ mùa xuân và thu vì đã được miễn học phí.
  • Đối với chương trình khóa học tiếng Hàn từ xa dựa theo kết quả tổng kết vào cuối học kỳ được miễn phí đăng ký và được giảm 50% học phí cho kỳ học đầu tiên của chương trình khóa học tiếng Hàn chính quy.