Loading... 

Visa

Visa

Visa
 • Sau khi nhập cảnh đến Hàn Quốc học viên được nhận thời gian lưu trú trong 6 tháng. Trước khi hết thời gian lưu trú học viên chuẩn bị giấy tờ gia hạn nộp cho văn phòng * đăng ký gia hạn Visa.
  [Hồ sơ gia hạn Visa]
  • 1 Bản sao hộ chiếu
  • 2 Chứng minh thư người nước ngoài
  • 3 60,000won tiền mặt
  • 4 Giấy xác nhận cư trú (trường hợp không phải bản thân đứng tên thì nộp bản sao chứng minh thư và hợp đồng nhà của người đứng tên)
 • Nếu quá thời hạn cư trú hoặc địa chỉ nơi ở hiện tại khác với địa chỉ đăng ký sẽ bị phạt tiền.
 • Gia hạn thời gian lưu trú sẽ bị hạn chế dựa theo điểm chuyên cần của học kỳ trước.
  • a Điểm chuyên cần dưới 70% lần 1: Nộp bản tường trình và số dư ngân hàng
  • b Điểm chuyên cần dưới 70% lần 2: Hạn chế gia hạn (yêu cầu về nước)